Jerky

Edi Irachi

Unakka erachi edichathu, Smoked (Buffalo meat only)

₹ 200.00 / 100 gram(s)

Buffalo Jerky, Smoked

Unakka erachi or Buffalo Jerky Smoked (Buffalo meat only)

₹ 446.25 / 250 gram(s)